KATSENSE

algemene voorwaarden

 KATSENSE – ALGEMENE VOORWAARDEN  

 1. ALGEMEEN 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn op iedere opdracht, dienst, aankoop en in alle vormen van samenwerking van toepassing.
1.2 Afwijking(en) van deze algemene voorwaarden is (zijn) alleen mogelijk indien dit schriftelijk door betrokken partijen is vastgelegd en ondertekend.
1.3 Deze algemene voorwaarden voor het samenwerken met Katsense zijn beschikbaar via de website op https://www.katsense.be/algemene-voorwaarden/.
1.4 Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant (indien beschikbaar), zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.
1.5 Katsense gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit wil zeggen dat Katsense alles in haar macht zal doen om zo kundig mogelijk advies te verlenen, maar een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden aangezien het resultaat zelf afhangt van vele verschillende factoren.
1.6 In de teksten verwijzen we naar opdrachtnemer, hieronder verstaan we Katsense. 

 2. PRIVACYWETGEVING 

2.1 Katsense verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Belgische en Europese privacyverklaring.
2.2 Uw gegevens worden niet verkocht aan derden voor commerciële doeleinden.
2.3 Uw gegevens kunnen wel gedeeld worden aan volgende partijen om te voldoen  aan onze wettelijke verplichtingen zoals boekhouder, belastingsdienst, onze controle dierenarts en andere overheidsdiensten waar wij wettelijk deze gegevens dienen aan te verstrekken.
2.4 Uw gegevens worden intern gebruikt om onze diensten naar best vermogen te  leveren en optimaliseren.
2.5 De volledige privacyverklaring staat beschreven op  https://www.katsense.be/privacybeleid/.

 3. VERZEKERING 

Katsense heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij  KBC verzekering.
De uitbetaling kan nooit meer bedragen dan de toegewezen bedragen uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. 

 

 4. VACHTVERZORGING 

Bij Katsense werken we op een kat- & vachtvriendelijke manier. We helpen de kat met datgene wat nodig is en doen dit met respect voor het welzijn van uw dier. Wij gebruiken geen dwang of invasieve behandeltechnieken. De verzorging is volledig op maat van uw kat.   


4.1 Vachtverzorging aan huis 

 • Plan een afspraak in op een rustig moment of voorzie een rustige, aparte ruimte 
 • Zorg ervoor dat je zelf relaxed bent 
 • Speel voor mijn komst even met jouw kat(ten) 
 • Het lievelingseten, een snoepje of het favoriete speeltje mag je binnen handbereik leggen.  
 • Het materiaal dat je nu gebruikt om jouw kat te verzorgen mag je klaarleggen. We bespreken het gebruik ervan. 
 • Er wordt een km- vergoeding aangerekend buiten Boutersem en deelgemeenten (Butsel, Kerkom, Neervelp, Roosbeek, Vertrijk, Willebringen en Honsem). De berekening gebeurd volgens Google maps, te rekenen van Nieuwstraat 37 te 3370 Boutersem (heen en terug). Bij het inschakelen van een collega-kattentrimmer voor de vachtverzorging aan huis gelden de tarieven van deze collega-kattentrimmer.
  Bij het vastleggen van de afspraak voor een vachtverzorging ligt de prijs van de km-vergoeding vast. De kosten van km-vergoeding zijn dus op voorhand gekend.
  Voor Katsense bedraagt de km-vergoeding 0,4246 euro/km heen en terug. 
 • Voor vachtverzorging aan huis is er een toeslag van + 5 euro per dienst bovenop de tarieven voor het trimsalon.

4.2 Vachtverzorging in het salon 

 • Plan een afspraak in op een rustig moment en niet te dicht bij een andere stresserende gebeurtenis zoals een dierenartsbezoek, verhuis, vakantie 
 • Zorg ervoor dat je zelf relaxed bent. 
 • Speel voor je moet vertrekken even met jouw kat(ten) 
 • Het lievelingseten, een snoepje of het favoriete speeltje mag je meebrengen. 
 • Het materiaal dat je nu gebruikt om jouw kat te verzorgen mag je meebrengen. We bespreken het gebruik ervan. 
 • Een dekentje of favoriete mandje/doosje met eigen geur mag je meebrengen naar het salon. Plaats zeker ook een eigen dekentje in en over de transportmand. 
 • Zorg voor een goed afsluitbare transportmand.  
 • Begin best tijdig met de transportmandtraining. Als jouw kat(ten) leert (leren) dat reizen niet beangstigend is maakt dat de rit voor hen comfortabeler en minder stressvol. 

4.3 Behandeling in meerdere keren en/of bij de dierenarts 

 • Het kan soms gebeuren dat een kat niet in één keer behandeld kan worden omdat hij/zij het gewoon niet (meer) toelaat en/of er te veel werk is aan de vacht. Er wordt dan een vervolgsessie gepland, gemiddeld na een 10-tal dagen.  
 • Deze vervolgsessie is in het belang van uw kat(ten) en op ons advies en hiervoor worden geen extra kosten aangerekend. 
 • Indien de geplande vervolgsessie geannuleerd werd door de eigenaar en er op latere termijn een nieuwe afspraak wordt gemaakt waarbij de vacht hierdoor in veel slechtere toestand is dan voorzien voor de vervolgafspraak zullen de kosten van een vachtbehandeling aangerekend worden. 
 • In sommige gevallen is de kat niet aan huis of in het salon te behandelen en zal er in samenspraak met de eigenaar een oplossing voor verzorging gezocht worden. Dit kan bv. zijn een gewenningstraject of een afspraak bij de dierenarts om de vachtbehandeling onder lichte roes uit te voeren. Wij werken ook met tal van alternatieve methodes om een verzorgingssessie slaagkans te geven. 
 • Katsense heeft een samenwerking met dierenarts Katrien Bams te Tienen.
 • U bent vrij om uw eigen dierenarts in te schakelen voor de vachtverzorging onder narcose/medicatie en indien gewenst gebeurd de vachtverzorging door Katsense.
 • De bijkomende kosten voor de verdoving door de dierenarts zijn te betalen aan de dierenarts. 
 • De geldende tarieven voor de vachtbehandeling door Katsense op locatie bij de dierenarts blijven van toepassing en dienen betaald te worden aan Katsense. 

4.4 Parasieten/Gezondheid 

 • Indien voor of tijdens de behandeling bij uw kat vlooien worden vastgesteld delen we dit mee en zal er een toeslag van 25 euro aangerekend worden. De toeslag is voor de extra reinigingskosten van materiaal en salon. Er worden geen ontvlooiingsmiddelen toegediend door Katsense. Voor de behandeling van de vlooien op uw kat en uw omgeving dient u hiervoor zelf te zorgen. Let op! de behandeling zal niet noodzakelijk stopgezet worden vermits uw kat ook geholpen dient te worden met zijn/haar vacht met klitten en/of in de vilt. 
 • Indien uw kat(ten) last heeft (hebben) van gezondheidsproblemen en/of gedragsproblemen dient u dit te melden bij het maken van uw afspraak. Dit is belangrijk om op een voor uw kat goede manier de vachtverzorging te laten verlopen. 

  4.5 Betaling 

  • Betaling gebeurd bij afronden van de vachtverzorgingssessie en dit ofwel cash ofwel via bankapp ofwel via overschrijving op rekeningnummer van Katsense BE93 7360 5560 0767 met vermelding van de naam (namen) van de kat (katten) en de datum van de vachtbehandeling. Kies je voor overschrijving dan is het verschuldigde bedrag te betalen binnen de 7 dagen na de vachtbehandeling.  
  • Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle bijkomende kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.  
  • Bij het uitblijven van betaling worden gerechtelijke interesten in rekening gebracht, vermeerderd met een administratieve boete van 15 euro.  

  4.6 Annulatie/ niet komen opdagen 

  • Een afspraak verplaatsen of annuleren kan éénmalig kosteloos als je kat bv. niet wil binnenkomen, maar hou zeker rekening met wachttijden en het feit dat de conditie van de vacht héél snel achteruit kan gaan.  
  • We vragen om altijd te verwittigen indien de afspraak, om welke reden dan ook, niet kan doorgaan. 
  • Bij het niet verwittigen en dus niet annuleren of verplaatsen van een afspraak wordt een administratieve kost van 15 euro in rekening gebracht. Dit tarief is ook van toepassing vanaf de tweede maal van annulatie of verplaatsen.
  • Bij het niet komen opdagen op de afspraak of niet thuis zijn zonder verwittingen wordt vanaf de eerste keer deze administratieve kost van 15 euro in rekening gebracht. 

   

    5. KATTENOPPAS AAN HUIS 

   5.1 Opdracht 

   • Na uw aanvraag wordt er een datum vastgelegd voor een gratis kennismakingsgesprek bij u thuis.
    Op deze manier leert u Katsense beter kennen en maken wij kennis met uw kat(ten). We doen een rondleiding bij u thuis en bespreken alle details van het kattenoppascontract. 
   • Op de begindatum van het kattenoppascontract kom de kattenoppas bij u thuis om uw kat(ten) te verzorgen: eten geven, drinken verversen, kattenbak verschonen, opruimen ongelukjes, zone rond de kattenbak en eetbak proper maken (met borstel of doek), toedienen van medicatie, controleren algemene gezondheidstoestand van uw kat, spelen en knuffelen met uw kat volgens de wensen van de kat (indien meerdere katten wordt er geprobeerd om met de katten apart te spelen),…
    Bij Katsense kiezen we er bewust voor om geen stofzuiger te gebruiken. Maar weinig katten vinden dit een fijne of neutrale gebeurtenis en uw afwezigheid kan voor uw kat(ten) best wel ingrijpend zijn. Iedere extra onnodige stressprikkel proberen we zo te vermijden. 
   • Op de einddatum van de oppasperiode contacteert u Katsense, zodat wij weten dat u thuis bent en alles in orde is. Er wordt dan een datum afgesproken om de sleutel terug aan u te overhandigen en de eventuele eindafrekening te regelen. 

   5.2 Vaccinaties & Ziekte 

   • De vaccinaties tegen katten- en niesziekte, leucose en de parasietenbestrijding (vlooien,wormen,teken,oormijt) dienen in orde te zijn op het moment dat de oppasperiode begint en moeten aangetoont kunnen worden (vaccinatieboekje).  
   • De vaccinaties moeten ten minste 3 weken voor de oppasperiode toegediend zijn.  De vaccinaties moeten jaarlijks hernieuwd worden. Kittens dienen hun volledige vaccinatieschema doorlopen te hebben.  
   • Het vaccinatieboekje blijft tijdens de oppasperiode ter beschikking van Katsense 
   • De kat(ten) moet(en) vlak voor de oppasperiode ontvlooid zijn. Gelieve dit ook te noteren in het vaccinatieboekje. Indien tijdens de oppasperiode toch vlooien vastgesteld worden is Katsense genoodzaakt een behandeling van de kat(ten) op te starten en aan te rekenen.  
   • Uw kat(ten) dient (dienen) om de drie maand ontwormd te worden. 
   • Katsense kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvoorziene ongevallen, ziekte, overlijden of weglopen van uw kat(ten) tenzij dit door nalatigheid van de opdrachtnemer zou gebeuren.    
   • Bij het vaststellen van ziekte zal de eigenaar of de contactpersoon altijd eerst verwittigd worden. In onderling overleg wordt beslist of er een dierenarts (DA opdrachtgever of DA opdrachtnemer of DA van wacht) geconsulteerd zal worden. Tenzij de opdrachtnemer de ziekte of kwaal levensbedreigend acht zal er altijd eerst gehandeld worden in het belang van de kat. De hierbij gemaakte kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
   • Indien uw kat(ten) last heeft (hebben) van gezondheidproblemen en/of gedragsproblemen dient u dit te melden bij het maken van uw reservatie. 
   • Stel steeds een transportbakje ter beschikking zodat Katsense uw kat (ten) veilig naar de dierenarts kan brengen in geval dit nodig is. 

   5.3 Verzorging 

   • De opdrachtgever dient te zorgen dat er voldoende voedsel, kattenbakkorrels en eventuele medicijnen voor de verzorging door de opdrachtnemer aanwezig is en duidelijk zichtbaar of meegedeeld waar deze liggen. Als deze middelen niet aanwezig zijn of duidelijk zichtbaar zal de opdrachtnemer deze naar eigen inzicht en zonder overleg aanschaffen, waarbij de kosten voor de opdrachtgever zijn. 
   • Katsense zal naar beste inzicht en vermogen de kat(ten) van de opdrachtgever verzorgen, conform de met de opdrachtgever gemaakte afspraken. 
   • Indien er afgesproken is dat uw kat(ten) naar buiten mag (mogen), is Katsense niet aansprakelijk voor vermissing. U dient uitdrukkelijk te vermelden dat uw kat(ten) naar buiten mag (mogen). 
   • Indien er sprake is van vermissing van uw kat(ten) zullen meteen alle nodige stappen ondernomen worden d.w.z. verwittigen van de eigenaar, verwittigen van dierenartsen in de buurt, organiseren van zoekacties, bevragen bij buren, flyeren, oproepen laten plaatsen op sites van vermiste katten, enz. Alle eventueel gemaakte kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

   5.4 Woning & Sleutel 

   • Katsense zal het huis van de opdrachtgever, voor zover mogelijk, in dezelfde staat achterlaten als waarin het bij de aanvang van de oppas was. 
   • De eigenaar van de huisdieren is en blijft verantwoordelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar huisdier(en) toebrengt aan anderen of aan de eigendommen van anderen, en dit volgens de Belgische Wet 
   • Katsense is niet verantwoordelijk voor schade aan de woning, inbraak of brand, behalve als de opdrachtnemer zelf direct de schade veroorzaakt. Deze schade is rechtstreeks het gevolg van een handeling van de opdrachtnemer en kan aangetoond en bewezen worden. In dit laatste geval zal onze verzekering onmiddellijk op de hoogte gebracht worden. 
   • De sleutel(s) met toegang tot uw woning worden bewaard met een label met naam van de kat(ten) op en het telefoonnummer van Katsense. Nooit met uw persoonlijke gegevens zoals naam en/of adres. Dit geldt ook voor andere toegangsmiddelen zoals bv. afstandsbediening garagepoort, toegangscode alarm, …  
   • Bij afgifte van de sleutel(s) e.d. wordt zowel bij in ontvangstname als bij teruggave het respectievelijke document ondertekend. 
   • Op het einde van de oppasperiode zal Katsense onder geen enkele voorwaarde de sleutels overhandigen aan derden behoudens uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever 
   • De huissleutel wordt overhandigd ten laatste 1 dag voor het begin van de oppasperiode. Tenzij het om een onverwachte oppasperiode gaat bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname, dan kan u (of een vertrouwenspersoon) ons op het moment zelf contacteren zodat we de oppas voor uw kat(ten) kunnen regelen. U (of een vertrouwenspersoon) brengt ons de sleutel of indien gewenst komen we bij u langs om de sleutel op te halen en terug te brengen. 
   • Indien er tijdens de oppasperiode derden (bv. poetsvrouw of familieleden) aanwezig zullen zijn in het huis, gelieve dit dan te melden bij het maken van uw reservatie. Katsense is niet verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen veroorzaakt door derden tijdens de gehele oppasperiode. Katsense is niet verantwoordelijk voor de vermissing van uw kat(ten) door nalatigheid van derden die tijdens de oppasperiode aanwezig zijn in uw woning. 

   5.5 Foto’s & Filmpjes 

   • De opdrachtgever geeft  wel/niet toestemming (omkringen wat van toepassing is)
    om foto’s en/of filmpjes van zijn/haar kat(ten) te plaatsen op de website en sociale media van Katsense. Er zal nooit een naam van de eigenaar, adres of vakantieperiode genoemd worden op de website of sociale media. 
   • De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de opdrachtnemer op regelmatige basis een update te bezorgen. Dit kan zijn via foto, filmpje of bericht. Het is voor alle partijen fijn om op de hoogte te blijven van het verloop van de oppas en het welzijn van de katten tijdens de oppasperiode. 

   5.6 Tarieven & Betaling & Annulatie 

   • De tarieven staan vermeld op de website van Katsense en in het oppascontract en liggen vast bij reservatie. 
   • Vermelde prijzen zijn inclusief BTW en gelden per begonnen dag, tenzij anders vermeld.  
   • Er wordt een km- vergoeding aangerekend buiten Boutersem en deelgemeenten (Butsel, Kerkom, Neervelp, Roosbeek, Vertrijk, Willebringen en Honsem). De berekening gebeurd volgens Google maps, te rekenen van Nieuwstraat 37 te 3370 Boutersem (heen en terug). Bij het inschakelen van een collega-kattentrimmer voor de vachtverzorging aan huis gelden de tarieven van deze collega-kattentrimmer.
    Bij het vastleggen van de afspraak voor een kattenoppas aan huis ligt de prijs van de km-vergoeding vast. De kosten van km-vergoeding zijn dus op voorhand gekend.
    Voor Katsense bedraagt de km-vergoeding 0,4246 euro/km heen en terug. 
   • Het verschuldigde bedrag voor de oppasperiode wordt voldaan aan het einde van de afgesproken oppasperiode ofwel cash ofwel via bankapp ofwel via overschrijving op rekeningnummer van Katsense BE93 7360 5560 0767 met vermelding van de naam (namen) van de kat (katten) en de oppasperiode. Het verschuldigde bedrag is te betalen binnen de 7 dagen na het einde van de oppasperiode.  
   • Bij cash betaling zal u steeds een bewijs van betaling ontvangen. Zodanig is er geen discussie mogelijk van eventuele niet-betaling. 
   • Indien door omstandigheden de oppasperiode verlengd dient te worden bv. tijdelijk niet kunnen terugkeren vanuit het buitenland, verlenging van ziekenhuisopname dan wordt de overeenkomst verlengd onder dezelfde voorwaarden vastgelegd in het begin van de overeenkomst tenzij uitdrukkelijk anders onderling overeengekomen.´ 
   • Indien de annulatie van de opdracht gebeurd door de klant, is er geen annulatiekost verschuldigd en dit tot 15 dagen voor aanvang van de overeengekomen oppasperiode. Bij annulatie vanaf 14 dagen voor het begin van de oppasperiode is de opdrachtgever een annulatiekost verschuldigd ten bedrage van 25% van het vastgelegde tarief van de voorziene oppasperiode en dit voor de administratieve onkosten en gereserveerde tijd. 
   • Indien er een annulatiekost verschuldigd is dient deze voldaan te worden binnen de 7 dagen na de opzegging van het oppascontract en via overschrijving op het rekeningnummer van Katsense BE 93 7360 5560 0767 met vermelding van de naam (namen) van de kat (katten) en de omschrijving annulatiekost. 
   • Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per email naar sarah@katsense.be 
   • Indien door onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval, overmacht) Katsense niet bij machte is om de oppasdienst te verlenen, zal u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden. Wij zoeken samen naar een geschikte oplossing 
   • Indien de opdrachtgever niet verwittigd dat de oppas aan huis niet dient door te gaan, wordt er 50% van het vastgelegde tarief van de voorziene oppasperiode aangerekend. 
   • Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle bijkomende kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.  
   • Bij het uitblijven van betaling worden gerechtelijke interesten in rekening gebracht, vermeerderd met een administratieve boete 15 euro.  

    

    6. OPLEIDINGEN KATSENSE ACADEMIE 

   6.1 U kan zich inschrijven voor een opleiding, workshop of lezing via rechtstreekse aankoop in de shop op de website.  

   6.2 Het lesgeld staat steeds duidelijk per opleiding, workshop of lezing vermeld op de website en de shop. De prijzen staan inclusief BTW aangeduid. 

   6.3 Bij inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail, factuur en alle praktische informatie over de opleiding, workshop of lezing. 

   6.4 U betaalt het lesgeld via online aankoop in de shop of in geval van anders overeengekomen via overschrijving op rekeningnummer van Katsense BE93 7360 5560 0767 met vermelding van factuurnummer. 

   6.5 Bij ontvangst van de volledige betaling of de eerste deelbetaling is uw inschrijving compleet en uw plaats gegarandeerd. 

   6.6 Mogelijkheid tot betaling van het lesgeld in schijven staat per opleiding, workshop, lezing vermeld. De eerste schijf betaal je meteen via online betaling in de shop. Voor de volgende deelbetalingen ontvang je maandelijks een betalingsuitnodiging van Katsense. De deelbetalingen lopen vanaf de maand na inschrijving. Voorbeeld: een inschrijving en betaling van eerste deelbetaling op 15 januari dan ontvangt u de daarop volgende maand nl. februari een betalingslink om te voldoen ten laatste op 15 februari. 

   6.7 Bij aankoop in deelbetalingen gaat u akkoord om de volledige maandelijkse deeltermijnen te voldoen zodoende dat het totale bedrag van de opleiding, workshop, lezing volledig voldaan is volgens de opgegeven totaalprijs. Bij het niet naleven van deze regeling, kan Katsense de cursist de toegang tot de opleiding definitief weigeren, waarbij het nog te betalen bedrag verschuldigd blijft. In geval van betalingsmoeilijkheden verwittig je voor de datum van de eerstvolgende betaling en leg je een nieuw voorstel van betaling voor. Katsense is niet verplicht om hiermee in te stemmen.

   6.8 Alle opleidingen bij de Katsense Academie worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen nl. min. 4 deelnemers. Specifieke voorwaarden staan, indien van toepassing, vermeld per opleiding, workshop of lezing. Indien een opleiding door Katsense geannuleerd wordt, is het onder geen beding mogelijk een schadevergoeding te vragen. De klant krijgt de optie om zijn of haar inschrijvingsgeld terug te krijgen, of deel te nemen op een latere datum indien mogelijk.  

   6.9 Annulatie van een inschrijving

   A. voor een langere opleiding (cursus van meer dan 2 lesdagen) is mogelijk onder de volgende voorwaarden 

   • Annulatie kan uitsluitend per email naar opleiding@katsense.be. 
   • Annuleren kan mits een administratieve kost van 125 euro en dit uitsluitend tot 45 dagen voor aanvang van de opleiding. 
   • 50% annulatiekosten: bij annulatie van 44 dagen tot 15 dagen voor de start van de opleiding. 
   • 100% annulatiekosten: bij annulatie van de opleiding vanaf 14 dagen voor de start van de opleiding 

   B. voor een korte opleiding (cursus van minder of gelijk aan 2 lesdagen) is mogelijk onder de volgende voorwaarden 

   • Annulatie kan uitsluitend per email naar opleiding@katsense.be. 
   • Annuleren kan mits een administratieve kost van 50 euro en dit uitsluitend tot 45 dagen voor aanvang van de opleiding. 
   • 50% annulatiekosten: bij annulatie van 44 dagen tot 15 dagen voor de start van de opleiding. 
   • 100% annulatiekosten: bij annulatie van de opleiding vanaf 14 dagen voor de start van de opleiding 

    6.10 Indien de cursist verhinderd wordt door omstandigheden en de opleiding, workshop, lezing niet kan bijwonen, kan men, mits schriftelijke notificatie aan Katsense een vervangende persoon laten deelnemen. Men heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de factuur/betaalde som bij het niet bijwonen van een les. Bij het betalen van het lesgeld in deelbetalingen is men nog steeds verplicht het resterende bedrag te betalen (zie ook 6.7)

   6.11  Indien de cursist zonder verwittiging niet aanwezig is op een opleiding, workshop of lezing, heeft men geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de factuur/betaalde som. Bij het betalen van het lesgeld in deelbetalingen is men nog steeds verplicht het resterende bedrag te betalen (zie ook 6.7)

   6.12 Indien de cursist beslist om te stoppen in de loop van een opleiding, workshop of lezing, heeft men geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de factuur/betaalde som. Bij het betalen van het lesgeld in deelbetalingen is men nog steeds verplicht het resterende bedrag te betalen (zie ook 6.7)

   6.12 Katsense heeft steeds het recht om ten allen tijde een geplande opleiding, workshop of lezing te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding.  

   7. KORTINGEN OP DIENSTEN EN PRODUCTEN

   7.1 Kortingen zijn geldig tijdens de opgegeven data en/of periode.
   7.2 Kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere acties/kortingen.
   7.3 Slecht één korting per klant/aankoop
   7.4 Bij korting van toepassing op betaling in deeltermijnen wordt de desbetreffende korting verrekend per deelbetaling. 

   8. Kadobon

   8.1 De kadobon van Katsense is geldig op het hele assortiment.
   8.2 Het bedrag en de geldigheidsdatum staan vermeld op de kadobon. 
   De kadobon is 1 jaar geldig te tellen vanaf de datum van aankoop. Op de bon staat de datum vermeld tot wanneer de bon geldig is.
   8.3 De kadobon kan fysiek in het salon of bij online aankopen gebruikt worden. 
   8.4 Bij gebruik van de kadobon bij online aankoop in de shop dien je de boncode in te geven.
   8.5 De kadobon en boncode zijn maar éénmaal geldig 

    

   9. VEILIGHEID & VERANTWOORDELIJKHEID 

   9.1 Katsense kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde consulting (opleiding/workshop/opendeurdag/beurs/(gast)lezing). De klant blijft steeds eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen. Katsense belooft wel dat alle gegeven adviezen zoveel mogelijk gebaseerd zijn op wetenschappelijke en diervriendelijke technieken en theorieën. 

   9.2 Katsense is niet aansprakelijk voor ziekten en/of gebreken, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van een behandeling. 

   9.3 Katsense kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat. Katsense zal in alle mogelijkheden zijn uiterste best doen om het gewenste resultaat bij een behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting bestaan. 

   9.4 De klant neemt kennis van het feit dat Katsense niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na een klantenbezoek/opleiding/workshop/(gast)lezing. 

   9.5 Katsense is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies die tijdens de opleiding/workshop/(gast)lezing kan worden veroorzaakt aan eigendom van de klant. Deelnemers dienen ten allen tijde zorg te dragen voor hun eigendommen. 

    

   10. VERTROUWELIJKHEID 

   10.1 Voor alle opdrachten, diensten en alle vormen van samenwerking zijn betrokken partijen  verplicht tot geheimhouding van alle verstrekte informatie en beschouwen deze als vertrouwelijk.  

   10.2 Katsense zal eventueel gemaakte videobeelden of foto’s niet gebruiken voor andere doeleinden dan de daarvoor bestemde behandeling of als casus voor een opleiding waarbij namen gewijzigd worden, zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

    

    11. AUTEURSRECHTEN 

   11.1 Alle door Katsense verstrekte stukken, zoals vragenlijsten, verslagen, adviezen, methoden, richtlijnen en cursussen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van Katsense worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 

    

    12. KLACHTEN & GESCHIL 

   12.1 Indien de klant niet tevreden is of een klacht heeft over een handeling of verrichting met of van Katsense, dient hij of zij dit schriftelijk (via email of per post) aan te kaarten binnen de 30 dagen na het gebeuren van de feiten. De klacht dient grondig gemotiveerd te zijn.

   12.2 Klachten i.v.m de algemene voorwaarden zullen bekeken worden, maar het is niet mogelijk om hierop in te gaan. De klant dient deze algemene voorwaarden te lezen alvorens ermee akkoord te gaan. Indien de klant akkoord ging met de algemene voorwaarden maar deze niet (volledig) gelezen heeft, en dit ervoor gezorgd heeft dat de klacht tot stand kwam, is dit buiten onze macht en is Katsense niet verder verantwoordelijk. Onze voorwaarden werden opgesteld voor een goede samenwerking en dit begint met een eerlijke aanvaarding. 

   12.3 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich eerst hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. 

   12.4 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Belgische recht van toepassing.  

   12.5 De enige bevoegde rechtbank voor geschillen is gelokaliseerd in Leuven.