KATSENSE OPPAS@HOME – ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn op iedere opdracht van toepassing.
Afwijking(en) van deze algemene voorwaarden is (zijn) alleen mogelijk indien dit schriftelijk door betrokken partijen is vastgelegd en ondertekend.

OPDRACHT

Na uw aanvraag wordt er een datum vastgelegd voor een gratis kennismakingsgesprek bij u thuis.
Op deze manier leert u mij beter kennen en maak ik kennis met uw kat(ten). We doen een rondleiding bij u thuis en bespreken alle details van het kattenoppascontract.

Op de begindatum van het kattenoppascontract kom ik bij u thuis om uw kat(ten) te verzorgen: eten geven, drinken verversen, kattenbak verschonen, opruimen ongelukjes, zone rond de kattenbak en eetbak proper maken (met borstel of doek), toedienen van medicatie, controleren algemene gezondheidstoestand van uw kat, spelen en knuffelen met uw kat volgens de wensen van de kat (indien meerdere katten wordt er geprobeerd om met de katten apart te spelen),…
Bij KatSense kiezen we er bewust voor om geen stofuiger te gebruiken. Maar weinig katten vinden dit een fijne of neutrale gebeurtenis en uw afwezigheid kan voor uw kat(ten) best wel ingrijpend zijn. Iedere extra onnodige stressprikkel proberen we zo te vermijden.
U mag van ons dagelijks een fotoverslag, berichtje en/of filmpje verwachten.

Op de einddatum van de oppasperiode contacteert u mij, zodat ik weet dat u thuis bent en alles in orde is. Er wordt dan een datum afgesproken om de sleutel terug aan u te overhandigen en de eventuele eindafrekening te regelen.

Een dagelijkse verzorging van uw huisdier betekent ook een dagelijkse veiligheidscontrole van uw huis.  Indien er zich een probleem voordoet gedurende uw afwezigheid, zal ik dit aan u (en/of de contactpersoon die u opgeeft) melden zodat de schade beperkt kan worden. Ik bezoek uw huis in alle discretie en indien gewenst worden lichten aangedaan, gordijnen geopend en rolluiken omhoog gedaan en de postbus geleegd. Zo lijkt uw huis bewoond tijdens uw afwezigheid.
Uw sleutels en/of toegangscodes worden met voorzichtigheid en discretie gebruikt en bewaard. Uw sleutels worden in een kluisje bewaard met een label aan met enkel de naam van uw kat(ten) op. Uw  sleutels en/of toeganscodes worden uitsluitend door KatSense gebruikt en nooit aan derden verstrekt.

Bij een vermoeden van ziekte van uw kat(ten), zal ik u (en/of de contactpersoon die u opgeeft) onmiddellijk informeren en contact opnemen met uw dierenarts. Indien nodig breng ik uw kat(ten) naar de dierenarts. Als uw dierenarts niet bereikbaar is, behouden we ons het recht om contact op te nemen met onze eigen dierenarts, of met de dierenarts van wacht. Hier zal u uiteraard ook van op de hoogte gebracht worden. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant. Deze kosten worden verrekend bij de eindafrekening. Bij onverwachts overlijden zal ik u (en/of de contactpersoon die u opgeeft) onmiddellijk op de hoogte brengen.

KLANT

De huissleutel wordt overhandigd ten laatste 1 dag voor het begin van de oppasperiode. Tenzij het om een onverwachte ziekenhuisopname gaat, dan kan u (of een vertrouwenspersoon) mij op het moment zelf contacteren zodat we de oppas voor uw kat(ten) kunnen regelen. U (of een vertrouwenspersoon) brengt me de sleutel of indien gewenst kom ik bij u langs om de sleutel op te halen en terug te brengen.

Indien er tijdens de oppasperiode derden (bv. poetsvrouw of familieleden) aanwezig zullen zijn in het huis, gelieve dit dan te melden bij het maken van uw reservatie. KatSense is niet verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen veroorzaakt door derden tijdens de gehele oppasperiode.

De klant zorgt er voor dat er voldoende middelen in huis aanwezig zijn voor de ganse oppasperiode: droogvoer en/of natvoer, drinkwater, kattenbakvulling, schoonmaakproducten, het paspoort van de kat(ten), de contactgegevens van de dierenarts. Indien er extra aankopen nodig zijn is dit ten laste van de klant en worden deze verrekend bij de eindafrekening. Speelgoedjes worden meegebracht om zo voor voldoende afwisseling te zorgen tijdens het spelmoment.

Indien uw kat(ten) last hebben van gezondheidproblemen en/of gedragsproblemen dient u dit te melden bij het maken van uw reservatie.
De vaccinaties en parasietenbestrijding (vlooien, wormen, teken, oormijt) dienen in orde te zijn op het moment dat de oppasperiode begint.

SCHADE

KatSense is verzekerd en daardoor is (zijn) uw kat(ten) ook beschermd tijdens de oppasdienst. Indien ik toch schade zou berokkenen aan uw woning, inboedel of dieren, zal ik mijn verzekering onmiddellijk op de hoogte brengen.

TARIEVEN en BETALING

Tarieven staan vermeld op de website van KatSense en in het kattenoppascontract en liggen vast bij reservatie.

Bij ondertekening van het contract wordt een voorschot van 50% van het totaalbedrag betaald. Betalen kan via overschrijving op het nummer BE 93736055600767 en dit binnen de 5 dagen of cash. Op het moment van ontvangst van het voorschot is de reservatie definitief.

De andere 50% wordt betaald juist vóór (ten laatste 1 dag voor de begindatum) de aanvang van de oppasperiode. Dit kan via tijdige overschrijving op het rekeningnummer BE 93736055600767 (bedrag dient 1 dag voor de begindatum op onze rekening te staan) of cash op het moment van de sleuteloverhandiging. M.u.v. dringende oppas wegens onvoorziene omstandigheden (bv. onverwachte ziekenhuisopname).

Bij een eventuele eindafrekening wordt deze op het moment van teruggave van de huissleutel voldaan.

ANNULATIE DOOR DE KLANT

Indien de annulatie van de opdracht gebeurt door de klant, wordt:

  • het bedrag (dat op dat moment reeds voldaan is) volledig terugbetaald en dit bij een annulatie tot 10 dagen vóór het begin van de oppasperiode.
  • bij een annulatie vanaf 9 dagen vóór het begin van de oppasperiode het voorschot, ten bedrag van 50% van het totaalbedrag, ingehouden.

ANNULATIE DOOR KATSENSE

Indien door onvoorziene omstandigheden KatSense niet bij machte is om de oppasdienst te verlenen, zal u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden. U krijgt het bedrag dat op dat moment reeds voldaan is, voor die dagen waarvoor de annulatie van toepassing is, terugbetaald.