KATSENSE – ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn op iedere opdracht, dienst en in alle vormen van samenwerking van toepassing.
1.2 Afwijking(en) van deze algemene voorwaarden is (zijn) alleen mogelijk indien dit schriftelijk door betrokken partijen is vastgelegd en ondertekend.
1.3 Deze algemene voorwaarden voor het samenwerken met Katsense zijn beschikbaar via de website https://www.katsense.be/algemene-voorwaarden.
1.4 Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant (indien beschikbaar), zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.
1.5 Katsense gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit wil zeggen dat Katsense alles in haar macht zal doen om zo kundig mogelijk advies te verlenen, maar een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden aangezien de therapie zelf afhangt van vele verschillende factoren.
1.6 In de teksten verwijzen we naar opdrachtnemer, hieronder verstaan we Katsense.

 

 2. PRIVACYWETGEVING

2.1 Katsense verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Belgische en Europese privacyverklaring.
2.2 Uw gegevens worden niet verkocht aan derden voor commerciële doeleinden.
2.3 Uw gegevens kunnen wel gedeeld worden aan volgende partijen om te voldoen  aan onze wettelijke verplichtingen zoals de boekhouder, belastingsdienst, onze controle dierenarts en andere overheidsdiensten waar wij wettelijk deze gegevens dienen aan te verstrekken.
2.4 Uw gegevens worden intern gebruikt om onze diensten naar best vermogen te  leveren en optimaliseren.
2.5 De volledige privacyverklaring staat beschreven op
https://www.katsense.be/privacy-policy/

 

 3. VERZEKERING

Katsense heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij  KBC verzekering.
De uitbetaling kan nooit meer bedragen dan de toegewezen bedragen uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij.

 

 

 

 4. VACHTVERZORGING

Bij Katsense werken we op een kat- & vachtvriendelijke manier. We helpen de kat met datgene wat nodig is en doen dit met respect voor het welzijn van uw dier. Wij gebruiken geen dwang of invasieve behandeltechnieken. De verzorging is volledig op maat van uw kat.  


4.1 Vachtverzorging aan huis
 • Plan een afspraak in op een rustig moment of voorzie een rustige, aparte ruimte
 • Zorg ervoor dat je zelf relaxed bent
 • Speel voor mijn komst even met jouw kat(ten)
 • Het lievelingseten, een snoepje of het favoriete speeltje mag je binnen handbereik leggen. 
 • Het materiaal dat je nu gebruikt om jouw kat te verzorgen mag je klaarleggen. We bespreken het gebruik ervan.
 • Er wordt een km- vergoeding aangerekend berekend volgens Google maps, te rekenen van Nieuwstraat 37 te 3370 Boutersem (heen en terug) of het thuisadres van de collega-kattentrimmer en dit vanaf meer dan 10 km . Bij het vastleggen van de afspraak voor een vachtverzorging ligt deze prijs vast. De kosten van km-vergoeding zijn op voorhand dus duidelijk vastgelegd.

 

4.2 Vachtverzorging in het salon
 • Plan een afspraak in op een rustig moment en niet te dicht bij een andere stresserende gebeurtenis zoals een dierenartsbezoek, verhuis, vakantie
 • Zorg ervoor dat je zelf relaxed bent.
 • Speel voor je moet vertrekken even met jouw kat(ten)
 • Het lievelingseten, een snoepje of het favoriete speeltje mag je meebrengen.
 • Het materiaal dat je nu gebruikt om jouw kat te verzorgen mag je meebrengen. We bespreken het gebruik ervan.
 • Een dekentje of favoriete mandje/doosje met eigen geur mag je meebrengen naar het salon. Plaats zeker ook een eigen dekentje in en over de transportmand.
 • Zorg voor een goed afsluitbare transportmand. 
 • Begin best tijdig met de transportmandtraining. Als jouw kat(ten) leert (leren) dat reizen niet beangstigend is maakt dat de rit voor hen comfortabeler en minder stressvol verloopt.
 • Je kan beroep doen op de Katsense Taxi om jouw kat(ten) op te halen en terug te brengen.

 

4.3 Behandeling in meerdere keren en/of bij de dierenarts
 • Het kan soms gebeuren dat een kat niet in één keer behandeld kan worden omdat hij/zij het gewoon niet (meer) toelaat en/of er te veel werk is aan de vacht. Er wordt dan een vervolgsessie gepland, liefst pas na een 10-tal dagen. 
 • Deze vervolgsessie is in het belang van uw kat(ten) en op ons advies en hiervoor worden geen extra kosten aangerekend.
 • Indien de geplande vervolgsessie geannuleerd werd door de eigenaar en er op latere termijn een nieuwe afspraak wordt gemaakt waarbij de vacht hierdoor in veel slechtere toestand is dan voorzien voor de vervolgafspraak zullen de kosten van een vachtbehandeling aangerekend worden.
 • In sommige gevallen is de kat niet aan huis of in het salon te behandelen en zal er in samenspraak een afspraak ingepland worden bij de dierenarts om de vachtbehandeling onder lichte roes uit te voeren.
 • Katsense heeft een samenwerking met dierenarts Katrien Bams te Tienen.
 • De bijkomende kosten voor de verdoving door de dierenarts zijn te betalen aan de dierenarts.
 • De geldende tarieven voor de vachtbehandeling door Katsense op locatie bij de dierenarts blijven van toepassing en dienen betaald te worden aan Katsense.
   
4.4 Katsense Taxi – ophalen en terugbrengen van uw kat voor een vachtverzorging
 • Kan een vachtverzorging aan huis niet doorgaan (bv. door coronamaatregelen of een verzorging in het salon is beter aangewezen voor jouw kat(ten).) dan kan je beroep doen op onze Katsense Taxi.
 • Wij komen jouw kat(ten) ophalen en terugbrengen met ons persoonlijk voertuig.
 • Je dient een goed afsluitbare transportmand te voorzien. 
 • Begin best tijdig met de transportmandtraining. Als jouw kat(ten) leert (leren) dat reizen niet beangstigend is maakt dat de rit voor hen comfortabeler en minder stressvol verloopt

 

4.5 Betaling
 • Betaling gebeurd bij afronden van de vachtverzorgingssessie en dit ofwel cash ofwel via bankapp ofwel via overschrijving op rekeningnummer van Katsense BE93 7360 5560 0767 met vermelding van de naam (namen) van de kat (katten) en de datum van de vachtbehandeling. Kies je voor overschrijving dan is het verschuldigde bedrag te betalen binnen de 14 dagen na de vachtbehandeling. 
 • Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle bijkomende kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. 
 • Bij het uitblijven van betaling worden gerechtelijke interesten in rekening gebracht, vermeerderd met een administratieve boete 15 euro. 

 

4.6 Annulatie/ niet komen opdagen
 • Mits verwittiging tot 48u voor de geplande trimafspraak is annuleren kosteloos. Wordt er later geannuleerd, dan rekenen we 30 euro onkosten aan omdat we dan jouw plaats niet meer op tijd kunnen invullen. 
 • Een afspraak verplaatsen kan eenmalig kosteloos als je kat bvb niet wil binnenkomen, maar hou zeker rekening met wachttijden en het feit dat de conditie van de vacht héél snel achteruit kan gaan.

 

 

 5. OPPAS@HOME

 

 

5.1 Opdracht
 • Na uw aanvraag wordt er een datum vastgelegd voor een gratis kennismakingsgesprek bij u thuis.
  Op deze manier leert u Katsense beter kennen en maken wij kennis met uw kat(ten). We doen een rondleiding bij u thuis en bespreken alle details van het kattenoppascontract.
 • Op de begindatum van het kattenoppascontract kom de kattenoppas bij u thuis om uw kat(ten) te verzorgen: eten geven, drinken verversen, kattenbak verschonen, opruimen ongelukjes, zone rond de kattenbak en eetbak proper maken (met borstel of doek), toedienen van medicatie, controleren algemene gezondheidstoestand van uw kat, spelen en knuffelen met uw kat volgens de wensen van de kat (indien meerdere katten wordt er geprobeerd om met de katten apart te spelen),…
  Bij Katsense kiezen we er bewust voor om geen stofuiger te gebruiken. Maar weinig katten vinden dit een fijne of neutrale gebeurtenis en uw afwezigheid kan voor uw kat(ten) best wel ingrijpend zijn. Iedere extra onnodige stressprikkel proberen we zo te vermijden.
 • Op de einddatum van de oppasperiode contacteert u Katsense, zodat wij weten dat u thuis bent en alles in orde is. Er wordt dan een datum afgesproken om de sleutel terug aan u te overhandigen en de eventuele eindafrekening te regelen.

 

5.2 Vaccinaties & Ziekte
 • De vaccinaties tegen katten- en niesziekte, leucose en de parasietenbestrijding (vlooien,wormen,teken,oormijt) dienen in orde te zijn op het moment dat de oppasperiode begint en moeten aangetoont kunnen worden (vaccinatieboekje). 
 • De vaccinaties moeten ten minste 3 weken voor de oppasperiode toegediend zijn.  De vaccinaties moeten jaarlijks hernieuwd worden. Kittens dienen hun volledige vaccinatieschema doorlopen te hebben. 
 • Het vaccinatieboekje blijft tijdens de oppasperiode ter beschikking van Katsense
 • De kat(ten) moet(en) vlak voor de oppasperiode ontvlooid zijn. Gelieve dit ook te noteren in het vaccinatieboekje. Indien tijdens de oppasperiode toch vlooien vastgesteld worden is Katsense genoodzaakt een behandeling van de kat(ten) op te starten en aan te rekenen. 
 • Uw kat(ten) dient (dienen) om de drie maand ontwormd te worden.
 • Katsense kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvoorziene ongevallen, ziekte, overlijden of weglopen van uw kat(ten) tenzij dit door nalatigheid van de opdrachtnemer zou gebeuren.   
 • Bij het vaststellen van ziekte zal de eigenaar of de contactpersoon altijd eerst verwittigd worden. In onderling overleg wordt beslist of er een dierenarts (DA opdrachtgever of DA opdrachtnemer of DA van wacht) geconsulteerd zal worden. Tenzij de opdrachtnemer de ziekte of kwaal levensbedreigend acht zal er altijd eerst gehandeld worden in het belang van de kat. De hierbij gemaakte kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien uw kat(ten) last heeft (hebben) van gezondheidproblemen en/of gedragsproblemen dient u dit te melden bij het maken van uw reservatie.
 • Stel steeds een transportbakje ter beschikking zodat Katsense uw kat (ten) veilig naar de dierenarts kan brengen in geval dit nodig is.
5.3 Verzorging
 • De opdrachtgever dient te zorgen dat er voldoende voedsel, kattenbakkorrels en eventuele medicijnen voor de verzorging door de opdrachtnemer aanwezig is en duidelijk zichtbaar of meegedeeld waar deze liggen. Als deze middelen niet aanwezig zijn of duidelijk zichtbaar zal de opdrachtnemer deze naar eigen inzicht en zonder overleg aanschaffen, waarbij de kosten voor de opdrachtgever zijn.
 • Katsense zal naar beste inzicht en vermogen de kat(ten) van de opdrachtgever verzorgen, conform de met de opdrachtgever gemaakte afspraken.
 • Indien er afgesproken is dat uw kat(ten) naar buiten mag (mogen), is Katsense niet aansprakelijk voor vermissing. U dient uitdrukkelijk te vermelden dat uw kat(ten) naar buiten mag (mogen).
 • Indien er sprake is van vermissing van uw kat(ten) zullen meteen alle nodige stappen ondernomen worden d.w.z. verwittigen van de eigenaar, verwittigen van dierenartsen in de buurt, organiseren van zoekacties, bevragen bij buren, flyeren, oproepen laten plaatsen op sites van vermiste katten, … Alle eventueel gemaakte kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

5.4 Woning & Sleutel
 • Katsense zal het huis van de opdrachtgever, voor zover mogelijk, in dezelfde staat achterlaten als waarin het bij de aanvang van de oppas was.
 • De eigenaar van de huisdieren is en blijft verantwoordelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar huisdier(en) toebrengt aan anderen of aan de eigendommen van anderen, en dit volgens de Belgische Wet
 • Katsense is niet verantwoordelijk voor schade aan de woning, inbraak of brand, behalve als de opdrachtnemer zelf direct de schade veroorzaakt. In dit laatste geval zal onze verzekering onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.
 • De sleutel(s) met toegang tot uw woning worden bewaard met een label met naam van de kat(ten) op en het telefoonnummer van Katsense. Nooit met uw persoonlijke gegevens zoals naam en/of adres. Dit geldt ook voor andere toegangsmiddelen zoals bv. afstandsbediening garagepoort, toegangscode alarm, … 
 • Bij afgifte van de sleutel(s) e.d. wordt zowel bij in ontvangstname als bij teruggave het respectievelijke document ondertekend.
 • Op het einde van de oppasperiode zal Katsense onder geen enkele voorwaarde de sleutels overhandigen aan derden behoudens uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever
 • De huissleutel wordt overhandigd ten laatste 1 dag voor het begin van de oppasperiode. Tenzij het om een onverwachte oppasperiode gaat bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname, dan kan u (of een vertrouwenspersoon) ons op het moment zelf contacteren zodat we de oppas voor uw kat(ten) kunnen regelen. U (of een vertrouwenspersoon) brengt ons de sleutel of indien gewenst komen we bij u langs om de sleutel op te halen en terug te brengen.
 • Indien er tijdens de oppasperiode derden (bv. poetsvrouw of familieleden) aanwezig zullen zijn in het huis, gelieve dit dan te melden bij het maken van uw reservatie. Katsense is niet verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen veroorzaakt door derden tijdens de gehele oppasperiode. Katsense is niet verantwoordelijk voor de vermissing van uw kat(ten) door nalatigheid van derden die tijdens de oppasperiode aanwezig zijn in uw woning.

 

5.5 Foto’s & Filmpjes
 • De opdrachtgever geeft
  wel/niet toestemming (omkringen wat van toepassing is)
  om foto’s en/of filmpjes van zijn/haar kat(ten) te plaatsen op de website en sociale media van Katsense. Er zal nooit een naam van de eigenaar, adres of vakantieperiode genoemd worden op de website of sociale media.
 • De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de opdrachtnemer op regelmatige basis een update te bezorgen. Dit kan zijn via foto, filmpje of bericht. Het is voor alle partijen fijn om op de hoogte te blijven van het verloop van de oppas en het welzijn van de katten tijdens de oppasperiode.

 

5.6 Tarieven & Betaling & Annulatie

 

 • De tarieven staan vermeld op de website van Katsense en in het oppascontract en liggen vast bij reservatie.
 • Vermelde prijzen zijn inclusief BTW en gelden per begonnen dag, tenzij anders vermeld. 
 • Er wordt een km- vergoeding aangerekend berekend volgens Google maps, te rekenen van Nieuwstraat 37 te 3370 Boutersem (heen en terug) of het thuisadres van de oppasser en dit vanaf meer dan 10 km . Het kan echter zijn dat de km-vergoeding verschilt per oppasperiode. Dit heeft te maken met het mogelijks wisselen van oppassers. Bij bevestiging van de reservatie ligt deze prijs vast. De kosten van km-vergoeding zijn op voorhand dus duidelijk vastgelegd.
 • Het verschuldigde bedrag voor de oppasperiode wordt voldaan aan het einde van de afgesproken oppasperiode ofwel cash ofwel via bankapp ofwel via overschrijving op rekeningnummer van Katsense BE93 7360 5560 0767 met vermelding van de naam (namen) van de kat (katten) en de oppasperiode. Het verschuldigde bedrag is te betalen binnen de 14 dagen na het einde van de oppasperiode. 
 • Bij cash betaling zal u steeds een bewijs van betaling ontvangen. Zodanig is er geen discussie mogelijk van eventuele niet-betaling.
 • Indien door omstandigheden de oppasperiode verlengd dient te worden bv. tijdelijk niet kunnen terugkeren vanuit het buitenland, verlenging van ziekenhuisopname dan wordt de overeenkomst verlengd onder dezelfde voorwaarden vastgelegd in het begin van de overeenkomst tenzij uitdrukkelijk anders onderling overeengekomen.´
 • Indien de annulatie van de opdracht gebeurd door de klant, is er geen annulatiekost verschuldigd en dit tot 15 dagen voor aanvang van de overeengekomen oppasperiode. Bij annulatie vanaf 14 dagen voor het begin van de oppasperiode is de opdrachtgever een annulatiekost verschuldigd ten bedrage van 25% van het vastgelegde tarief van de voorziene oppasperiode en dit voor de administratieve onkosten en gereserveerde tijd.
 • Indien er een annulatiekost verschuldigd is dient deze voldaan te worden binnen de 14 dagen na de opzegging van het oppascontract en via overschrijving op het rekeningnummer van Katsense BE 93 7360 5560 0767 met vermelding van de naam (namen) van de kat (katten) en de omschrijving annulatiekost.
 • Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per email naar sarah@katsense.be
 • Indien door onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval, overmacht) Katsense niet bij machte is om de oppasdienst te verlenen, zal u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden. Wij zoeken samen naar een geschikte oplossing
 • Indien de opdrachtgever niet verwittigd dat de oppas aan huis niet dient door te gaan, wordt er 50% van het vastgelegde tarief van de voorziene oppasperiode aangerekend.
 • Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle bijkomende kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. 
 • Bij het uitblijven van betaling worden gerechtelijke interesten in rekening gebracht, vermeerderd met een administratieve boete 15 euro. 

 

 

 

 6. GEDRAGSCONSULTEN

 

6.1 Opdracht 
 • Na uw aanvraag wordt er een datum vastgelegd voor het gedragconsult bij u thuis.
 • U krijgt een bevestiging van afspraak, de geldende tarieven en de algemene voorwaarden per mail toegestuurd.
 • U krijgt een vragenlijst doorgemaild die ingevuld teruggestuurd dient te worden ten laatste 3 dagen voor het huisbezoek.
 • Tijdens het gedragsconsult overlopen we de vragenlijst, observeren we de kat (indien hij/zij dit toelaat) en bespreken we het plan van aanpak.
 • U ontvangt na afloop van het bezoek een verslag van het gehele consult.
 • De klant dient in functie van de therapie, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de gedragsdeskundige op te volgen en gebruik te maken van de voorgestelde maatregelen. 
 • Katsense zal naar beste inzicht en vermogen de opdracht uitvoeren en zal daartoe zijn deskundigheid en kennis om de gedragsbehandeling uit te voeren op peil houden. 
 • De kat(ten) waarvoor een gedragsconsult wordt aangevraagd, worden geacht te zijn onderzocht door een dierenarts en te zijn gevaccineerd tegen overdraagbare ziekten. Alsook te zijn behandeld tegen wormen en vlooien.
 • De duur van een huisbezoek is afhankelijk van situatie tot situatie. Er wordt een schatting gemaakt van hoeveel tijd nodig zou kunnen zijn. Indien een consult korter duurt, kan de klant geen aanspraak maken op een vermindering van de vergoeding. Ook indien een consult langer duurt dan ingeschat zal er geen extra kost aangerekend worden naar de klant toe.
 • Omwille van de coronamaatregelen zijn ook telefonische en online consulten mogelijk. Dit om de dienstverlening optimaal te kunnen blijven doorvoeren.

 

 

6.2 Wijziging van de opdracht  (verlenging, beëindiging, verplaatsing, annulatie)
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de gedragsbehandeling noodzakelijk is om de contractperiode te verlengen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen volgens de geldende prijzen voor een gedragsconsult.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal Katsense de klant hierover op voorhand inlichten. 
 •  De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist. 
 • Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk. 
 • Bij een door Katsense aanvaarde annulering binnen 7 kalenderdagen voor de aanvang van de vastgelegde afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Annulatie voor deze periode kan kostenloos. 
 • De annulatievergoeding dient voldaan te worden binnen de 14 dagen na de annulatie van het gedragsconsult en dit via overschrijving op het rekeningnummer van Katsense BE 93 7360 5560 0767 met vermelding van de naam (namen) van de kat (katten) en de omschrijving annulatiekost.
 • Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per email naar sarah@katsense.be
 • Bij eenzijdige opzeg door de klant tijdens het traject van het gedragsconsult blijft de betalingsplicht voor de reeds geleverde diensten van kracht.
 • Het verplaatsen van een afspraak is mogelijk, maar moet binnen 3 dagen voor de aanvang van de betrokken afspraak worden verzet naar een volgende datum. 
 • Indien de klant niet thuis is op het moment van de betrokken afspraak, zonder tijdige verwittiging, worden de reiskosten extra in rekening gebracht bij de annuleringsvergoeding. 
 • Indien door onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval, overmacht) Katsense genoodzaakt is de afspraak van het gedragsconsult te verplaatsen, zal u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden. Wij zoeken samen naar een nieuwe geschikte afspraak om het gedragsconsult te laten doorgaan.  Aan het niet ontvangen van het bericht van verplaatsing van de afspraak kunnen geen rechten worden verleend. 

 

6.3 Tarieven & Betaling  
 • De tarieven staan vermeld op de website van Katsense en worden vermeld bij de bevestiging van de afspraak.
 • Er wordt een km- vergoeding aangerekend berekend volgens Google maps, te rekenen van Nieuwstraat 37 te 3370 Boutersem (heen en terug) of het thuisadres van de collega- gedragstherapeut en dit vanaf meer dan 10 km . Bij vastleggen van de afspraak ligt deze prijs vast. De kosten van km-vergoeding zijn op voorhand dus duidelijk vastgelegd.
 • Het verschuldigde bedrag voor gedragsconsult wordt voldaan aan het einde van de geleverde dienst ofwel cash ofwel via bankapp ofwel via overschrijving op rekeningnummer van Katsense BE93 7360 5560 0767 met vermelding van de naam (namen) van de kat (katten) en de omschrijving gedragsconsult. Het verschuldigde bedrag is te betalen ten laatste binnen de 14 dagen na het ontvangen van het verslag.
 • Deelbetalingen van de vergoeding voor een gedragsconsult zijn mogelijk. Bij aanvraag tot gespreide betaling wordt er een betalingsplan opgesteld en ondertekend voor akkoord.
 • Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle bijkomende kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. 
 • Bij het uitblijven van betaling worden gerechtelijke interesten in rekening gebracht, vermeerderd met een administratieve boete 15 euro. 
 • Het uiteindelijk verslag en adviezen op papier zullen pas naar de cliënt verzonden worden indien de betaling is volbracht.

 

 

6.4 Happy@Home Gold
 • Bij deze formule worden overeengekomen materialen aangekocht door Katsense
 • Zowel de opsomming van de materialen als het bedrag van deze aankoop zal vastgelegd worden in een aparte overeenkomst en ondertekend worden door de eigenaar

 

 

 

 7. OPLEIDINGEN KATSENSE ACADEMIE

7.1 U kan zich inschrijven voor een opleiding, workshop of lezing via het versturen van een mail naar opleiding@katsense.be

7.2 Het lesgeld staat steeds duidelijk per opleiding, workshop of lezing vermeld op de website. De prijzen staan incl. BTW aangeduid.

7.3 Bij inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail, factuur (indien nodig) en alle praktische informatie over de opleiding, workshop, lezing

7.4 U betaalt het lesgeld binnen de 30 dagen na inschrijving en ten laatste 10 dagen voor de eerste lesdag. Bij inschrijving vlak voor de start van de opleiding, workshop, lezing dient u het inschrijvingsgeld meteen te voldoen.

7.5 Het lesgeld wordt betaald via overschrijving op rekeningnummer van Katsense BE93 7360 5560 0767 met vermelding van de naam van de cursist en de opleiding, workshop, lezing.

7.6 Bij ontvangst van betaling is uw inschrijving compleet.

7.7 Mogelijkheid tot betaling van het lesgeld in schijven staat per opleiding, workshop, lezing vermeld. Bij aanvraag tot gespreide betaling wordt er een betalingsplan opgesteld en ondertekend voor akkoord. Hierbij gelden specifieke voorwaarden die in het akkoord vermeld staan.

7.8 Alle opleidingen bij de Katsense Academie worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Voorwaarden staan vermeld per opleiding, workshop of lezing. Indien een opleiding door Katsense geannuleerd wordt, is het onder geen beding mogelijk een schadevergoeding te vragen. De klant krijgt de optie om zijn of haar inschrijvingsgeld terug te krijgen, of deel te nemen op een latere datum indien mogelijk. 

7.9 Annulatie van een inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden

 • Annuleren kan mits een administratieve kost van 75 euro en dit uitsluitend tot 45 dagen voor aanvang van de opleiding.
 • 50% annulatiekosten: bij annulatie van 44 dagen tot 15 dagen voor de start van de opleiding.
 • 100% annulatiekosten: bij annulatie van de opleiding vanaf 14 dagen voor de start van de opleiding

 

7.10 Indien de cursist verhinderd wordt door omstandigheden en de opleiding, workshop, lezing niet kan bijwonen, kan men, mits schriftelijke notificatie aan Katsense een vervangende persoon laten deelnemen.

7.11  Indien de cursist zonder verwittiging niet aanwezig is op een opleiding, workshop of lezing, heeft men geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de factuur.

7.12 Katsense heeft steeds het recht om ten allen tijde een geplande opleiding, workshop of lezing te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In geval van verplaatsing door Katsense hebben de ingeschreven cursisten steeds het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald of deel te nemen op een andere datum.

 

 

 8. VEILIGHEID & VERANTWOORDELIJKHEID

8.1 Katsense kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde consulting (opleiding/gedragstherapie/workshop/opendeurdag/beurs/(gast)lezing). De klant blijft steeds eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen. Katsense belooft wel dat alle gegeven adviezen zoveel mogelijk gebaseerd zijn op wetenschappelijke en diervriendelijke technieken en theorieën.

8.2 Katsense is niet aansprakelijk voor ziekten en/of gebreken, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of tengevolge van een behandeling.

8.3 Katsense kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat. Katsense zal in alle mogelijkheden zijn uiterste best doen om het gewenste resultaat bij een behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting bestaan.

8.4 De klant neemt kennis van het feit dat Katsense niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na een klantenbezoek/ opleiding/workshop/(gast)lezing.

8.5 Katsense is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies die tijdens de opleiding/workshop/(gast)lezing kan worden veroorzaakt aan eigendom van de klant. Deelnemers dienen ten allen tijde zorg te dragen voor hun eigendommen.

 

 

 9. VERTROUWELIJKHEID

9.1 Voor alle opdrachten, diensten en alle vormen van samenwerking zijn betrokken partijen  verplicht tot geheimhouding van alle verstrekte informatie en beschouwen deze als vertrouwelijk. 

9.2 Katsense zal eventueel gemaakte videobeelden of foto’s niet gebruiken voor andere doeleinden dan de daarvoor bestemde behandeling zonder schriftelijke toestemming van de cliënt

 

 

 10. AUTEURSRECHTEN

10.1 Alle door Katsense verstrekte stukken, zoals vragenlijsten, verslagen, adviezen, methoden, richtlijnen en cursussen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van Katsense worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

 

 11. KLACHTEN & GESCHIL

11.1 Indien de klant niet tevreden is of een klacht heeft over een handeling of verrichting met of van Katsense, dient hij of zij dit schriftelijk (via email of per post) aan te kaarten binnen de 30 dagen na het gebeuren van de feiten. De klacht dient grondig gemotiveerd te zijn.

11.2 Klachten i.v.m de algemene voorwaarden zullen bekeken worden, maar het is niet mogelijk om hierop in te gaan. De klant dient deze algemene voorwaarden te lezen alvorens ermee akkoord te gaan. Indien de klant akkoord ging met de algemene voorwaarden maar deze niet (volledig) gelezen heeft, en dit ervoor gezorgd heeft dat de klacht tot stand kwam, is dit buiten onze macht en is Katsense niet verder verantwoordelijk. Onze voorwaarden werden opgesteld voor een goede samenwerking en dit begint met een eerlijke aanvaarding.

11.3 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich eerst hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 1. 4 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Belgische recht van toepassing. 

11.5 De enige bevoegde rechtbank voor geschillen is gelokaliseerd in Leuven.